Novosti

Premiksi

Novo u nasoj ponudi PREMIKS GJOT 3% VITAMINSKO – MINERALNA PREDSMJESA ZA JUNAD U TOVU I OVCE U TOVU PREMIKS GKM 3% VITAMINSKO-MINERALNA PREDSMESA ZA MUZNE KRAVE, OVCE I KOZE U LAKTACIJI PREMIKS GTJJ 3% VITAMINSKO MINERALNA PREDSMJESA ZA TELAD, JAGNJAD I JARAD PREMIKS KNK 1% VITAMINSKO-MINERALNA PREDSMJESA ZA KOKE NOSILJE KONZUMNIH JAJA SA BOJOM PREMIKS PT1 1% VITAMINSKO-MINERALNA PREDSMJESA ZA TOV PILICA- POCETNA FAZA UZ DODATAK KOKCIDIOSTATIKA KOJI JE OZNACEN NA AMBALAZI PECATOM PREMIKS PT2 1% VITAMINSKO-MINERALNA PREDSMJESA ZA TOV PILICA- DRUGA FAZA BEZ DODATKA KOKCIDIOSTATIKA PREMIKS SP 4% VITAMINSKO –MINERALNA PREDSMJESA...

Read more...

Starink toneri

U ponudi imamo zamjenske tonere za sve vrste štampača  visokog kvaliteta koji štampaju veliki broj stranica. Prilikom upotrebe naših tonera nemate obavezu vraćanja kasete, te se samim tim smanjuje logistika i za jedan štampač nije potrebno uzimati više tonera kako bi se omogućio kontinuitet štampanja. Naši toneri su odobreni od svih svjetskih proizvođača štampača, a otisak je isti od prve do poslednje stranice.  Generalni smo uvoznik i distributer Starink tonera

Read more...

Bezbedonosni sistemi

Elektronska zaštita proizvoda je najbitnija integrativna komponenta bezbednosnog sistema, koja sprečava krađe u savremenim maloprodajnim objektima. Najvidljiviji deo ovog bezbjednosnog sistema su zaštitne antene na ulazima u prodavnice. Uz pomoć akusto-magnetne tehnologije one signaliziraju pokušaj da se iznese roba koja nije naplaćena. U slučaju detektovanja sumnjivih situacija, oglašavaju se prodornim zvukom. Pored antena, važan deo sistema su i naljepnice, tagovi, zaštitne kutije…

Read more...

Brzi krediti

Infocomp ima ratu za svaku platubrzi krediti za zaposlene, nezaposlene I penzionereu roku od 24 sata0% kamata 0% obrada kredita 0% ostali troskoviPOTREBNA DOKUMETACIJA ZA REALIZACIJU KREDITA1. 2 zahtjeva za kredit i 2 administrativne koje klijent treba da odvjeri u svom racunovodstvu2. 3 platne liste (moze se uzeti u banci gdje prima platu ili u racunovodstvu firme)3. CIPS prijava ili jedan racun koji glasi na ime nosioca kredita4. Kopija licne karte (ne mora biti ovjerena)

Read more...