DOBRODOŠLI

MI SMO PROFESIONALAN, POUZDAN I EFIKASAN TIM

Nastojimo da sa svakim narednim projektom napredujemo i da svakom posvetimo posebnu pažnju i predanost kako bi baš mi bili Vaš izbor i u budućem radu.

O NAMA

Od samog nastajanja našeg preduzeća, na čijim temeljima, iskustvu, stručnosti, stalnim usavršavanjem uposlenika i uvođenjem novih tehnologija gradimo novu budućnost.

Naša misija

Pri obavljanju stručnih geodetskih poslova, i usluga vezanih uz njih, neprestano nastojimo voditi brigu o učinkovitosti, pouzdanosti i odgovornosti.

Naša vizija

Geosistem želi svojim klijentima osigurati sve potrebne prostorne informacije i neophodne materijale za plansko uređivanje otvorenih prostora.

Naši ciljevi

Želimo i dalje nastaviti kontinuirano i stabilno rasti, uz povećanje raznolikosti usluga i upotreba savremenih tehnoloških alata.

NAŠE USLUGE

Agencija "GEOSISTEM" je osnovana je kao geodetska organizacija za pružanje usluga u svim oblastima geodetske delatnosti.

INŽENJERSKA GEODEZIJA

Naš tim geodetskih inženjera izrađuju podloge za projektovanje, vrše iskolčenje projektiranih objekata, kontroliraju dimenzije građevine nakon završetka izgradnje, provode eventualne deformacije i pomake već izgrađenih građevina.

Izrada geodetskih podloga za inženjerske projekte

Praćenje prostornih pomeranja objekata

Prenošenje projekata na teren (obilježavanje)

RUDARSKA MJERENJA

Vršimo izradu rudarskih planova i karata, njihovih razmjera, vođenje rudarsko-mjeračke i druge dokumentacije koja se upotrebljava pri izradi rudarsko-tehničke dokumentacije i drugih namjena.

Praćenje klizišta

Snimanje rudarskih radova

Obračun otkopanih masa

KATASTAR ZEMLJIŠTA, VODOVODA I NEPOKRETNOSTI

Prikupljanje podataka u nepokretnim imovinama, o promjenama na vodovima i merenja na terenu

Obnova granica parcela

Formiranje građevinskih parcela

Snimanje promjena nastalih izgradnjom objekata, izgradnjom vodova ili njihovim uklanjanjem

Stručna pomoć u oblasti uknjižbe nepokretnosti

URBANIZAM

Poseban sektor našeg tima bavi se proučavanjem, uređivanjem parcelizacije, kao i njihove realizacije u cjelosti

Projekat parcelacije ili preparcelacije i njihova realizacija

Izrada geodetskih podloga za urbanističke i prostorne planove


drugi geodetski poslovi u oblasti urbanizma i prostornog planiranja

NAŠA TENDENCIJA RASTA

Naš zadatak je da učinimo sve što je u našoj moći da Vam ponudimo usluge vrhunskog kvaliteta. Vaše pozitivne reakcije na dosadašnju saradnju predstavljaju snažan motiv za još intenzivniji razvoj naše delatnosti.

1

Godina postojanja

1

Kvalitet usluga 100%

1

Zadovoljnih klijenata

1

Realizovanih projekata

NAŠE LICENCE

Kako bi nesmetano obavljali svoju djelatnost, morali smo zakonom ispuniti neke od preduslova. Danas, nakon toliko godina poslovanja, posjedujemo brojne licence i priznanja.

01. Pojedinačne licence za uposlenike izdata od RGU RS

02. Licenca za rad preduzeća izdata od RGU RS

Geodetski radovi u inženjersko-tehničkim oblastima

Premjer i katastar nepokretnosti i komunalnih uređaja

03. Licence od Brčko Distrikta

Licenca izvođača geodetski radova br.353

Licenca nadzor nad građenjem br.354

Licenca odgovornog projektanta br.355

Licenca za revizuju projektne dokumrntavije br.356

04. Riješenje o ispunjenosti uslova za osnivanje i registraciju geod. organizacije od Vlade Brčko Distrikta

05. Rješenje od Apelacionog i Osnovnog Suda Brčko Distrikta za imenovanje za stalnog sudskog vještaka iz geodetske oblasti i oblasti rudarstva (rudarska mjerenja)

06. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za poslove u oblasti rudarstva i energetike

07. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za poslove u oblasti Geodetske Uprave

08. Rješenje rudarske inspekcije o ispunjenosti uslova firme za rudarska mjerenja u oblasti

09. GTZ „Certivicate“ The German Development Cooperation

NAŠE REFERENCE

Kvalitet poslovanja određenog poslovnog subjekta određuju njegove reference. Oni su naša najbolja preporuka.

BUDIMO U KONTAKTU

Za sve Vaše nedoumice, predloge ili ako mislite da Vam mi možemo pomoći na bilo koji način, obratite nam se putem kontakt telefona, e-mail-a i naša tehnička služba će Vam odgovoriti u što kraćem roku.

  geosistem-bn@gmail.com

  27. Martra br.54, Bijeljina 76300

  +387 55/418-929

  +387 65/644-840

  www.geosistem-bn.com